Estructura d’una pràctica de Satyam Yoga System

Previ (opcional)

TREBALL:
• Observar la respiració.
• Dedicar uns instants a la presa consciència.
•Pronunciar un mantra o una invocació.

OBJECTIU:
• Prendre consciència del lloc on som i de l’activitat que realitzarem.
• Entrar en contacte amb un mateix (amb el nostre cos, respiració, estat anímic).

Postures inicials

OBJECTIU:
• Donar mobilitat a la columna vertebral.
• Donar mobilitat i destensar la musculatura.
• Donar mobilitat i desbloquejar la zona pèlvica.
•Donar mobilitat i desbloquejar les articulacions.
• Coordinar la respiració amb el moviment.
• Desenvolupar la consciència corporal.

Els moviments dinàmics coordinats amb la respiració permeten desbloquejar la musculatura i les articulacions, a través del moviment continuat i sense brusquedats.

POSTURES:
• Postures dinàmiques suaus.
• Surya Namaskar.

Postures de peu

APORTEN:
• Estiramient.    
• Obertura.    
• Fermesa.     
• Arrelament.     
• Tonificació.
• Vitalitat i energia.
• Enfortiment muscular.
 
TIPUS DE POSTURES:
• Laterals.
• Equilibris.
• Flexions frontals i extensions cap enrere.
• Torsions.
ASANAS:
• Trikonasana
• Virabhadrasana
• Parsvakonasana
• Prasarita Padottanasana
• Parsvottanasana
• Padangustasana
• Uttanasana
• Utkatasana
• Equilibris

Postures al terra

APORTEN:
• Flexibilitat i estirament de tronc i cames.
• Estirament i flexibilitat de la columna vertebral.
• Recolliment, interiorització i calma.
• Obertura pèlvica.
• Mobilitat de les articulacions sacroilíaques i coxofemoral.
• Estimulació i regulació dels òrgans interns.

TIPUS DE POSTURES:
• Flexions frontals.
• Torsions i equilibri
• Obertura cames
• Flexions cap enrere.

POSTURES DE FLEXIÓ FRONTAL
• Krounchasana
• Ardha Paschimottasanasa
• Janu Sirsasana
• Marichyasana
• Paschimottanasana
• CONTRAPOSTURA: Purvottanasana

POSTURES D’EQUILIBRI I TORSIÓ
• Navasana
• Ardha Matsyendrasana

POSTURES D’OBERTURA DE CAMES
• Upavista Konasana
• Kurmasana
• Supta Padangusthasana

POSTURES DE FLEXIÓ CAP ENRERE
Aporten:
• Flexibilitat a la columna.
• Obertura de tòrax.
• Reforçament de la musculatura de l’esquena.
• Estirament de la musculatura anterior de les cuixes.
• Reforçament dels braços.
• Expansió frontal i contracció posterior.
• Obertura pèlvica.
• Reafirmació personal i seguretat en un mateix.

POSTURES:
• Setu Bandhasana
• Salambhasana
• Bhujangasana
• Danurasana
• Urdvha Danurasana
• Ardha Bhujangasana
• Ustrasana

Postures finals

POSTURES INVERTIDES

APORTEN:
• Força.
• Concentració.
• Serenitat.
• Activació de la circulació sanguínia.
• Estimulació-regulació dels òrgans interns.
• Estimulació-regulació de el sistema endocrí.
• Calmen el sistema emocional.

TIPUS DE POSTURES INVERTIDES:
• Viparita Karani
• Sarvangasana
• Sirsasana

ALTRES POSTURES FINALS:
• Halasana
• Matsyasana
• Janyasana
• Savasana