Satyam Yoga System

És un mètode (ioga de postures) que es caracteritza per ser dinàmic, progressiu i conscient, amb control del moviment i una adequada alineació corporal que permet al  practicant obtenir tonificació, flexibilitat, força muscular, obertura i correcció postural.

Facilita la concentració i el practicant obté un clar control sobre el seu cos i la seva ment.

Satyam Yoga System

Mitjançant la pràctica del Satyam Yoga System, s’aconsegueix un bon estat anímic, una gran serenitat mental i una gran vitalitat.

Tot i ser intens és un mètode respectuós amb el cos i es practica sense crear ni tensió muscular ni esforç físic. Per tant, pot ser practicat per tot tipus de persones i permet que avancin en la seva pràctica seguint el ritme natural del seu propi cos.

El practicant de Satyam Yoga System (SYS) experimenta en poc temps una millora considerable en la salut física, mental i emocional.

Dinamisme

Al SYS considerem el dinamisme com el moviment encadenat de les postures seguint el ritme de la respiració, que permet conservar la concentració durant tota la pràctica i manté la calor interna que facilita la flexibilitat i el moviment corporal.

Seqüència

Les classes o sessions de SYS segueixen un ordre que permet una pràctica progressiva respectant la constitució física del cos, per facilitar un major aprofitament de les postures i al mateix temps, perquè es pugui exercitar el cos d’una forma completa.

Alineació

La postura de ioga exigeix que el cos estigui correctament col·locat perquè puguem obtenir tots els seus beneficis (en els músculs, articulacions, òrgans, alliberament de tensions, afluència de sang, etc.) i evitar possibles lesions. L’alineació corporal en el SYS origina una comunicació i connexió directa de totes les zones del cos, tant de les més implicades com de les menys implicades. Genera així una profunda complicitat entre elles i aconsegueix una postura estable, equilibrada i harmonitzada sense esforços innecessaris.

Consciència

La consciència és la capacitat de percebre, sentir o adonar-se d’alguna cosa. En el cas de l’àssana (postura de ioga) significa realitzar qualsevol moviment adonant-nos de com el realitzem, sentint què estem fent, què estem movent i com i al mateix temps percebem i sentim la totalitat del nostre cos. És a dir, no només som conscients de les zones que movem sinó també de les zones que romanen immòbils. La pràctica conscient al SYS ens capacita per tenir un millor control sobre nosaltres mateixos i poder dirigir el nostre cos de forma intel·ligent.

Respiració

És la que mou el cos i la que sustenta la postura. Ens permet tenir més control i domini sobre els nostres moviments corporals i obtenir i assimilar més energia vital (prana). La respiració en el SYS és còmoda, serena i s’aconsegueix una inhalació i exhalació equilibrada i rítmica. Quan s’inicia el moviment, s’inicia la inhalació o exhalació i quan acaba, ho fa al mateix temps l’exhalació o inhalació corresponent. La ment és la que ajuda a executar aquesta coordinació mitjançant la seva capacitat de concentració. Llavors podrem sentir que és la respiració la que realitza el moviment sense esforç ni desgast físic ni energètic.

Vinyasa

És la combinació ordenada d’un conjunt o grup de postures per tornar a col·locar el cos recuperant la seva alineació i/o estat inicial. El vinyasa al SYS s’aplica després d’una família de postures (àssanes), com per exemple després d’una seqüència de trikonasana  o virabhadrasana. Cada grup o família de postures realitzades treballen el cos d’una manera determinada. Llavors el vinyasa és com el vehicle de sortida d’una família d’àssanes i l’entrada a la següent família o grup, és a dir, la connexió o enllaç entre grups de postures.

Satyam Yoga System

Un mètode per a la gent d’avui.